Ads 468x60px

SK PADANG BERAMPAH, PETI SURAT 61, 89857, SIPITANG, SABAH.

Labels

PELAN STRATEGIK UNIT KANTIN SK PADANG BERAMPAH, SIPITANG 2016 - 2018

PELAN  STRATEGIK
UNIT  KANTIN
SK  PADANG  BERAMPAH,  SIPITANG

2016 - 2018

JAWATANKUASA  PENGURUSAN  KANTIN
2016
Pengerusi                                 :           En.  Kasa  bin Saidi
TimbalanPengerusi                  :           Pn.  Amantubillah binti Adtong
NaibPengerusi 1                      :           En.  Abdul  Raup  bin  Sapar
NaibPengerusi 2                      :           En.  Osman  bin Waydin
Setiausaha/  Penyelaras           :           Pn.  Khatijah binti Arshad
AJK                                         :           1.         Cik SitiHuwaira Mohd Amin
                                                            2.         Pn. Sairoyani@ Nurul Atiqah Abd Gani
                                                            3.         Pn. Nurain Dolhan
                                                            4.         En. Alvin Linus
                                                            5.         En. Mohd Hakimie Mohd Nawi
                                                            6.         En. Mohd Aliffizree Mohammad
                                                            7.         Pn. Norizzaty Zaidon
                                                            8.         Pn. Mardhiah Abdullah
                                                            9.         Cik Huzaifa Hassan
                                                            10.       En. Abdul Razak Masdi
                                                             11.      En. Mohd Saiful Hafez Hassan

Isu Strategik
Isu Strategik
Matlamat Strategik
Pelan Tindakan
Indikator Kejayaan

1.                   

Persekitaran kantin  yang 
kurang kondusif.


Menjadikan persekitaran kantin lebih kondusif.

Keceriaan Kantin

Peratusan murid yang  menggunakan kantin untuk belajar dan mendapatkan  info  tambahan.


2.

Warga sekolah kurang mendapat maklumat pemakanan dan kesihatan.


Mendedahkan warga sekolah dengan gaya hidup sihat.

Membaca risalah dan bahan- bahan pameran.

Peratusan murid  yang  mempunyai kesedaran maklumat pemakanan dan gaya hidup sihat.


PELAN  TINDAKAN
ISU  STRATEGIK : Warga Sekolah Kurang Mendapat Maklumat Pemakanan  Dan  Kesihatan
MATLAMAT  STRATEGIK  : Mendedahkan Warga Sekolah Dengan  Gaya  Hidup Sihat.
OBJEKTIF : Meningkatkan Peratusan Warga Sekolah  yang Bermaklumat Mengenai  Gaya  Hidup Sihat.

Aktiviti

Justifikasi Sumber
Tenaga
Sasaran
Jangka Masa
Indikator Kejayaan

Mengumpul Risalah/ Poster/ Bahan Bacaan berkenaan Gaya Hidup Sihat.Menyediakan Alat Penimbang dan Alat Pengukur Tinggi bagi membantu murid / warga sekolah mengetahui BMI masing-masing.

Program Promosi Keselamatan Makanan (Kempen Lihat, Hidu dan Rasa), kerjasama dengan Pejabat Kesihatan Beaufort.

Kekurangan murid yang  bermaklumat tentang pemakanandan gaya hidup sihat.

AJK  Kantin
Semua  Guru

Setiausaha Kantin

Pejabat Kesihatan Beaufort

Warga SekolahWarga Sekolah

Tahap 2 (Tahun 4,5,6)

Sepanjang TahunSepanjang Tahun

 Mac

Peratusan murid  yang  mempunyai kesedaran dan bermaklumat mengenai pemakanan dan gaya hidup sihat.


PELAN  TINDAKAN

ISU  STRATEGIK  : Persekitaran Kantin Yang  Kurang Kondusif
MATLAMAT  STRATEGIK : Menjadikan Persekitaran Kantin Lebih Kondusif.
OBJEKTIF  :  Meningkatkan Peratusan Pelajar  yang Menggunakan Kantin Untuk  Proses Pengajaran dan Pembelajaran  Serta Sebarang Aktiviti Sekolah.

Aktiviti

Justifikasi Sumber
Tenaga
Sasaran
Jangka Masa
Indikator Kejayaan

Keceriaan Kantin


Gotong Royong bersama PIBG


Kekurangan tenaga  yang  membantu menceriakan dan membersihkan kawasan kantin.


AJK  Kantin.

Semua  Guru.

Panitia Matapelajaran Teras.

PIBG.


Warga Sekolah

SepanjangTahun


Mengikut Keperluan

Peratusan murid  yang  menggunakan kantin untuk belajar.


ISU,  MATLAMAT,  KPI,  SASARAN

ISU
MATLAMAT
KPI

SASARAN

Persekitaran Kantin yang  kurang kondusif


Menjadikan persekitaran kantin lebih kondusif

Peratus murid menikmati persekitaran kantin yang  kondusif dan selesa.

2016

2017
2018

80%

90%

99%

Warga sekolah kurang mendapat maklumat pemakanan dankesihatan


Mendedahkan warga sekolah dengan gaya hidup sihat

Peratus warga sekolah mempunyai kesedaran tentang maklumat gaya hidup sihat.
80%90%99%


VISI  UNIT  KANTIN
Kantin Sekolah Kebangsaan  Padang  Berampah Menjadi Kantin Contoh di  Daerah  SIPITANG.

MISI  UNIT  KANTIN
Menjadikan Kantin Sekolah Kebangsaan  Padang  Berampah
Bersih,  Sihat dan Selamat.

FOKUS  UNIT  KANTIN

Ø Meningkatkan Kualiti Kebersihan Kantin Sekolah Hingga Mencapai  95%  ke atas.

Ø Mewujudkan Semangat Kerjasama Semua Pihak :-
Guru,  Ibu bapa dan Pengusaha/Pekerja Kantin.

Ø Mengawal Penjualan Makanan,  Hanya Makanan Sihat Sahaja Dibenarkan Dijual  Di Kantin.

PELAN  OPERASI 1
JAWATANKUASA KANTIN 2016
SK PADANG BERAMPAH, SIPITANG.
Nama Projek
Pemeriksaan Kendiri Kantin

Objektif
Meningkatkan tahap kebersihan persekitaran kantin .

Meningkatkan tahap kualiti makanan dan minuman yang dijual.

Memastikan pengusaha dan pekerja kantin mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan dalam mengendalikan kantin.

Tempoh
Januari hingga November

Kumpulan Sasaran
Pengusaha dan pekerja-pekerja kantin.

Guru Terlibat
1.      Pn. Khatijah Arshad
2.      Cik Siti Huwaira Mohd Amin
3.      Pn. Sairoyani  @Nurul Atiqah Abd. Gani
4.      Pn. Norizzaty Zaidon
5.      En. Mohd Hakimie Mohd Nawi
6.      En. Alvin Linus
7.      En. Abdul Razak Musdi
8.      Pn. Mardhiah Abdullah
9.      Cik Huzaifa Hassan
10.  En. Saiful Hafez Hassan
11.  En. Mohd Aliffizree Mohammad
12.  Pn. Norain Dolhan
Proses Kerja
Setiap bulan 2 orang AJK Kantin akan ditugaskan untuk memeriksa kantin setiap hari dan mengisi buku laporan harian pemeriksaan kendiri kantin.

Ketidakpatuhan terhadap garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan akan mengakibatkan demerit terhadap markah tersebut.

Laporan akan diserahkan kepada PK HEM pada hujung bulan, PK HEM akan mengisi Laporan Harian Pemeriksaan Kendiri Kantin bagi bulan tersebut berdasarkan laporan yang dibuat oleh AJK Kantin dan pertimbangan berdasarkan pemerhatian PK HEM sendiri.

Kekangan
Kekangan berlaku terhadap kesuntukan masa apabila AJK bertugas mempunyai masamengajar sebelum dan selepas rehat. Hal ini diatasi dengan mewujudkan 2 orang AJK bertugas bersama. Kesuntukan masajuga berlaku kerana AJK Kantin mempunyai masa mengajar yang banyak dan tugas-tugas lain perlu disiapkan.

AJK Kantin tidak “berani” menegur pengusaha atau pekerja kantin,  teguran akan disampaikan kepada PK HEM dan PK HEM yang akan menyampaikannya kepada pengusaha.

Pemantauan
Pemantauan akan dibuat setiap hari.

Penilaian
Penilaian dijalankanselepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dijalankan untuk memperbaiki sebarang kekurangan dan kelemahan program.


PELAN  OPERASI  2
SK  PADANG  BERAMPAH,  SIPITANG.

NamaProjek
Aduan daripada guru dan AKP terhadap perkhidmatan kantin

Objektif
Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan AKP terhadap perkhidmatan kantin.

Menyalurkan aduan guru dan AKP mengikut saluran yang betul dan berhemah.

Meningkatkan keyakinan para guru dan AKP terhadap kualiti makanan yang dijual.

Tempoh
Januari hingga November

Kumpulan  Sasaran
Guru-guru dan AKP  SK Padang Berampah

Guru Terlibat
PK HEM
Setiausaha Kantin
Proses Kerja
Borang aduan disediakan dan diletakkan di kantin.
Sebarang aduan masalah atau cadangan berkaitan perkhidmatan termasuklah kualiti makanan, sikap pekerja dan persekitaran kantin yang kurang memuaskan bolehlah ditulis ke dalam borang tersebut.
Borang-borang ini akan diproses oleh PK HEM dan Setiausaha kantin untuk diambil tindakan.

Kekangan
Kurang aduan kerana para guru lebih berminat menyuarakan aduan secara lisan kepada PK HEM ataupun terus kepada Pengusaha Kantin.
Pemantauan
Pemantauan dibuat oleh PK HEM dan Setiausaha Kantin

Penilaian
Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program ini.

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatan keberkesanan program.


PELAN  OPERASI  3
SK  PADANG  BERAMPAH,  SIPITANG.

Nama Projek
Keceriaan Kantin
Objektif
Menjadikan persekitaran kantin lebih ceria dan selesa untuk pelanggan.
Persekitaran kantin boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti tujuan pembelajaran
Tempoh
Januari hingga November
Kumpulan  Sasaran
Murid-murid, Guru-guru dan PIBG  SK Padang Berampah
Guru Terlibat
Semua Guru dan PIBG
Proses Kerja
Gotong Royong Kantin.

Kerjasama dengan ketua-ketua panitia mata pelajaran teras seperti BahasaMelayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains untuk menghias meja makan murid dengan info-info berkenaan tajuk-tajuk yang dipelajari di dalam kelas.

Kerjasama erat dengan pihak PIBG untuk membantu menghias sudut PIBG, membersihkan longkang dan lampu serta kipas di ruang makan murid, juga membina bangku tambahan bagi kegunaan murid-murid untuk makan.

Kerjasama dengan unit Bimbingan, LINUS, Pusat Sumber Sekolah dan RMT bagi menghias sudut masing-masing.
Kekangan
Kekurangan sumber kewangan.
Pemantauan
Pemantauan dibuat oleh PK HEM dan Setiausaha Kantin
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program ini.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatan keberkesanan program.

PELAN  OPERASI  4
SK  PADANG  BERAMPAH,  SIPITANG.
Nama Projek
Menyediakan Info Pemakanan dan Kesihatan.
Objektif
Mendedahkan warga sekolah dengan gaya hidup sihat.
Menyediakan  info pemakanan sihat kepada warga sekolah.
Menyediakan alat penimbang dan alat pengukur tinggi bagi mencari BMI tubuh badan individu.
Mempamerkan poster-poster kesihatan dan pemakanan di ruang kantin.
Mempamerkan risalah/ bahan bacaan untuk kegunaan warga sekolah.
Tempoh
Januari hingga November
Kumpulan  Sasaran
Warga Sekolah
Guru Terlibat
PK HEM
Setiausaha Kantin
AJK Kantin
Proses Kerja
Mengumpul poster berkaitan kesihatan dan pemakanan dari Pejabat Kesihatan Beaufort dan Sipitang.
Sebarang aduan masalah atau cadangan berkaitan perkhidmatan termasuklah kualiti makanan, sikap pekerja dan persekitaran kantin yang kurang memuaskan bolehlah ditulis ke dalam borang tersebut.
Borang-borang ini akan diproses oleh PK HEM dan Setiausaha kantin untuk diambil tindakan.
Kekangan
Kurang aduan kerana para guru lebih berminat menyuarakan aduan secara lisan kepada PK HEM ataupun terus kepada Pengusaha Kantin.
Pemantauan
Pemantauan dibuat oleh PK HEM dan Setiausaha Kantin
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program ini.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatan keberkesanan program.

BORANG  ADUAN  PERKHIDMATAN KANTIN
(Guru  dan AKP)
Tarikh    :……………………………………..
Hari        :………………………………………..

Aduan
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Tandatangan
……………………….
(                              )
*masukkan ke dalam bekas yang telah disediakan untuk tindakan setiausaha kantin dan PK HEM.

REKOD  ADUAN  PERKHIDMATAN  KANTIN

BIL.
ADUAN
TINDAKAN
CATATAN


REKOD  PROGRAM  KECERIAAN  KANTIN

BIL.
TARIKH
TINDAKAN
CATATAN


REKOD  PROGRAM  PENYEDIAAN  INFO  KESIHATAN  DAN  PEMAKANAN

BIL.
TARIKH
TINDAKAN
CATATAN
No comments:

Post a comment

 

JEJAK PELAWAT

GURU BESAR SK PADANG BERAMPAH

GURU BESAR SK PADANG BERAMPAH
EN SAMRAH BIN AG DAMIT

HUBUNGI KAMI

PEJABAT AM - 087-802088
Emel - skpberampah@gmail.com

PORTAL INI DISELIA OLEH

PORTAL INI DISELIA OLEH
NURLISA BINTI KAMBA

GURU PENYELARAS BESTARI & GURU ICT

SK PADANG BERAMPAH SIPITANG
 
Blogger Templates